itech-trading.com
3D Printer
เครื่องพิมพ์ 3D เป็นสเตอริโอที่จะจ่ายอุปกรณ์การพิมพ์ 3 มิติก็มีข้อได้เปรียบของการดำเนินงานที่เรียบง่ายเสถียรภาพในการทำงานที่มีลักษณะของรูปแบบขนาดใหญ่ที่มีความแม่นยำสูงที่มีประสิทธิภาพสูง
itech-trading.com