istebugibi.com
Biz Neden Biziz: Bugünün Dünyasının Sosyokültürel Jeolojisi
Aşağıdaki metin, Göran Therborn’un “Dünya: Bir Klavuz” kitabından alınmıştır. “1980’lerin son yıllarında kavramsal bir patlamayla küreselleşmeye ismini veren altıncı tarihsel dalga oldu (Chanda 200…