istanbulturkcesi.ir
عدم تمدید اقامت ترکیه از طریق پستی - آموزش زبان ترکی استانبولی
عدم تمدید اقامت ترکیه از طریق پستی بر اساس تغییرات جدید به دلیل اتفاقات اخیر در ترکیه کسانی که میخواهند برای تمدید اقامت خود اقدام کنند