ismayilli-xeberleri.info
İsmayıllıda fəxr ediləsi, qürur duyulası sürətli inkişafın şahidiyik
Təhsilimizin yaxın keçmişini bu günümüzün konteksində təhlil edərkən inkişafla bağlı dövrləri mərhələlər üzrə birləşdirmək daha məqəsədəmüvafiq olar. Müstəqilliyimizin ilk illərində təhsil sahəsind…