ismayilli-xeberleri.info
Hərb elminə həsr olunan ömür
1991-ci ildə, AzərbayВ¬can öz dövlət müstəqilliyini yenidən bərpa etdikdən sonra ilk olaraq milli ordu quruculuğu prosesində Azərbaycan Silahlı QüvВ¬vələrinin yaradılması və formalaşmasına başlanıl…