ismayilli-xeberleri.info
Dərəməhəlləli jurnalist
Daşdəmir Əjdəroğlu imzası ilə tanınan qələm sahibi Daşdəmir Tağıyev bizim həmkarımız, iş yoldaşımız – “Azərbaycan” qəzetinin məsul katibinin müavinidir. Onun haqqında həmişə yalnız xoş sözlər…