ismaalorsetar.net
Pentadbiran Undang-undang Islam di Negeri Kedah
Pentadbiran undang-undang Islam dikendalikan oleh Majlis Agama Islam Negeri Kedah (MAIK) yang diwujudkan di bawah kuasa Sultan. Pentadbiran melibatkan hal-hal berkaitan perundangan syariah, baitulm…