ismaalorsetar.net
Pendidikan dan pembinaan akhlak peribadi bersepadu menurut Hasan al-Banna (Bhgn. 4)
Proses pemantapan akhlak individu banyak dipengaruhi faktor persekitaran dan lingkungan masyarakat yang didiami individu berkenaan. Selain program menjurus pembinaan akhlak individu, aspek sosial m…