ismaalorsetar.net
Negara Islam ideal
Model negara Islam paling ideal ialah negara Islam Madinah pada periode terakhir sebelum kewafatan baginda Rasulullah s.a.w. Pada masa itu setiap orang Islam melengkapi orang Islam yang lain. Orang…