ismaalorsetar.net
Kedah dalam Empayar Islam Siam?
Selain versi sejarah kesultanan negeri Kedah berdasarkan At-Tarikh Salasilah Kedah yang ditulis pada zaman pemerintahan Sultan Abdul Hamid Halim Shah dan Hikayat Merong Mahawangsa (siap ditulis pad…