iranparche.com
دیور کرپ فیلامنت ونیز - فروش اینترنتی پارچه و راه اندازی تولیدی پوشاک
دیور کرپ فیلامنت ونیز پارچه های دیور کشی ، کرپ کش ف فیلامنت ، ونیز این پارچه ها که بیشتر در پوشاک زنانه شیک استفاده می شود هم طرح دار و هم ساده می باشد