iranoxford.ir
دوره اسپیکینگ 2 روز در هفته - iranoxford | آموزشگاه زبان بوشهر | آموزش زبان | ایران آکسفورد
دوره اسپیکینگ متوسط (2 روز در هفته) شروع ثبت نام : دوشنبه 26 مهرماه شروع دوره: سه شنبه 18 آبان ماه پایان دوره : یکشنبه 28 آذرماه تعداد جلسات: 11 جلسه