irannihon.com
نوش آباد زیباترین شهر زیر زمینی دنیا | ایران نیهون - راهنمای گردشگری
شهر زیرزمینی نوش آباد یکی از شگفت انگیزترین شهرهای زیرزمینی دنیا است. شهر نوش آباد و 7 کیلومتری شمال شهر کاشان واقع شده که بزرگترین شهر زیر زمینی ایران است