irankave.com
قیمت صندوقی برای حفاظت از اموال - گاوصندوق ایران کاوه ، گاوصندوق موحدی
وقتی برای انجام امور بانکی به یکی از شعب بانک مراجعه می‌کنیم، اولین چیزی که در محوطه بانک جلب نظر می‌کند صندوقی بزرگ با دستگیره‌ای خاص است که یا داخل دیوار جاسازی‌شده یا این که محکم و مقاوم گوشه‌ای از بانک قرار گرفته است.