iraneamn.com
دوربین های تخصصی ضد حشره - دوربین مدار بسته ضد حشرات - دوربین مخصوص حشره
دوربین های تخصصی ضد حشره : دوربین های تخصصی ضد حشره : در دوربین های مدار بسته مادون قرمز ، LEDهای IR درخشش خاصی دارند و سبب می شوند تا حشرات به سمت آنها جذب