iranbizagi.ir
گزارش گارتنر درباره نرم افزار بيزاجي
بيزاجي تنها BPMSاي است که در ليست گارتنر قرار داد و در ايران قابل دستيابي است !! Bizagi پلت‌فرم دیجیتال بیزاجی یک iBPMS است که اجرا روی نسخه‌های پلت‌فرم NET و Java را پیشنهاد می‌دهد. Bizagi