iranadoption.com
بچه میوه نیست که بخری یا پس بدهی
این بچه‌ها به اندازه‌ی بیشتر از کافی توی زندگی‌شون اتفاق بد و فاجعه داشته‌اند و به بیشتر از اون احتیاج ندارند. برای همین به آموزش و انتخاب خانواده‌ها خیلی دقت می‌شه و همه جای دنیا همینه.…