iranadoption.com
پاسخ‌های اساسی به پرسش‌های دشوار درباره فرزندخواندگی
پدرومادرها همواره نگران پرسش‌های دشواری هستند که فرزندشان ممکن است از آنها بپرسد. این کتاب شامل ۱۱ پرسش دشوار و پاسخ‌های اساسی به آنها است.…