iranadoption.com
پس از سه سال: ۸۴ روز مرخصی زنان فرزندپذیر شاغل
بالاخره بعد از سه سال دوندگی، توانستم مجوز اجرایی قانون را بگیرم. کسانی که مرا می‌شناسند، می‌دانند که با شکایت به دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی مجبور به اجرای این قانون شد.…