iranadoption.com
نگرانی‌های فرزندپذیری
من با پنهان شدنم، کمکی به خودم و فرزندم نمی‌کنم. هر چه بیشتر دیده شوم، قضاوت آدم‌ها به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود.…