iranadoption.com
خوان پنجم: صدور حکم سرپرستی موقت
پس از ماه‌ها انتظاری که در خوان چهارم کشیده‌اید، یک روز تلفن‌تان زنگ می‌خورد و به شما می‌گویند فلان روز راس ساعت فلان برای شورای فرزندخواندگی به بهزیستی بیایید.…