iranadoption.com
از تصویب قانون تا اجرا شدنش فرسنگ‌ها راه است
با گذشت ۲ سال از تصویب قانون، فرزندخوانده‌ها از مرخصی مادران‌شان محروم‌اند. سازمان تامین اجتماعی با گفتن این که هنوز به ما ابلاغ نشده است، از اجرای قانون شانه خالی می‌کند.…