iranadoption.com
چگونه به فرزندمان واقعیت را بگوییم
گفتن واقعیت فرزندخواندگی یکی از سخت‌ترین کارهایی است که پدر و مادرها باید انجام بدهند. راه آسان وجود ندارد، همه راه‌ها دشوار است و واکنش فرزندمان به این واقعیت قابل پیش‌بینی نیست.…