iranadoption.com
قانونی کردن ازدواج با فرزندخوانده بی‌مورد است
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مخالف است و براین اعتقاد است که قانونی کردن ازدواج با فرزند خوانده بی‌مورد است. حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی فاضل میبدی در گف…