iranadoption.com
تجویز ازدواج با فرزندخوانده بی‌اخلاقی را در جامعه رواج می‌دهد
درست است که موضوع محرمیت امری فقهی است اما قانون‌گذاران باید در تصمیم‌گیری‌های خود، اعتقادات، عرف، اخلاق و باورهای عموم مردم را در نظر بگیرند. لایحه قانون ازدواج فرزندخوانده با سرپرست خود مخالف باو…