ipekchi.info
Kamran Nəbizadənin Şəki ipək kombinatı ilə bağlı Hadi Rəcəbliyə məktubu
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ MƏCLİSİ TƏBİİ EHTİYATLAR VƏ EKOLOGİYA KOMİTƏSİ № 011/14-13 20 noyabr 2018-ci il Azərbaycan Re…