iortopedia.pl
FOOT & ANKLE Current Concepts, 27-28.03.2020 Katowice - Ortopedia
Klinika św. Łukasza organizatorem kolejnego Międzynarodowego Sympozjum Ortopedycznego z cyklu Foot and Ankle Current Concepts