intre.se
Google - Omskrivna vill bli glömda - I folkets intresse
År 2014 dömde EU-domstolen att Google måste ta bort länkar till privatpersoner som vill bli glömda på nätet. Nu när detta pågått i tre år rapporterar Google att mer än 2,4 miljoner begäran om borttagning kommit in från européer sedan 2014 och att 43 procent lett till att information faktiskt har tagits bort. Flashback