intre.se
Öppet brev till Anders Thornberg om hatbrotten - I folkets intresse
Ett mycket bra initiativ har dykt upp. Ett öppet brev till nya rikspolischefen Anders Thornberg. Man ombeds att skriva under ett upprop om att rättsväsendet inte skall vara så undfallande mot dårarna på nätet. https://www.skrivunder.com/oppet_brev_till_anders_thornberg_om_hatbrotten