intre.se
Sjuksköterskan som tryckte på fel tangent - I folkets intresse
En sjuksköterska som verkar ha tappat allt. Hon är mycket grovt rasistisk och hon talar rasistiskt om sina patienter i en del inlägg på Flashback.