interseyir.com
Google news nedir?
Google news, internet dünyasındaki en güncel haber servisi olarak tanımlanabilir. Bu nedenle hem kullanıcısı açısından hem de haber siteleri açısından ayrıca bir öneme sahiptir. Öyle ki haber kayna…