internetcapquangnhatrang.com
Tin buồn cho Game thủ: AAG dự kiến 27/03/2017 mới khắc phục xong
Tin buồn cho Game thủ: AAG dự kiến 27/03/2017 mới khắc phục xong. Sự cố đứt cáp quang AAG ngày 18/02/2016 được dự kiến sau hơn 1 tháng mới khắc