internetcapquangnhatrang.com
Tháng 12-2016 CMC Telecom sử dụng tuyến cáp quang APG
Tháng 12-2016 CMC Telecom sử dụng tuyến cáp quang APG, giúp cho hướng đi internet Quốc Tế từ châu Á sang Việt Nam tăng tốc đáng kể.