internetcapquangnhatrang.com
Đứt cáp quang AAG - CMC Telecom không bị ảnh hưởng
Đứt cáp quang AAG - CMC Telecom không bị ảnh hưởng. CMC Telecom đã di chuyển hướng cáp quang biển AAG sang APG nên không còn lo ngại về sự cố cáp AAG nữa,