intermedia.vsvu.sk
SIDE PRODUCT — intermédiá
Redzidencia IN:OUT, Nová Cvernovka Autori: Nikola BalberĨáková, Jakub Gavalier, Dušan Prekop Photo: Ondrej Forus