intermedia.vsvu.sk
Ateliér IN — intermédiá
Vedúca ateliéru: Asistent: Ateliér je zameraný na intermediálne presahy a akcentuje tvorivé prístupy, špeciálne sa sústreďuje na priestorové myslenie, tvorbu objektov a inštalácií. Podstatnou črtou jeho zamerania je otvorenosť voči médiám, pričom ťažisko sa kladie v prvom rade na obsah a až následne na médium, vychádzajúc z princípu, že obe zložky umeleckej výpovede musia byť …