interactiva.hostel.uvic.cat
La col·laboració col·lectiva
La importància de treballar en equip cada dia és més considerable i aporta grans beneficis a l’hora d’obtindre resultats favorables en menys temps i de més qualitat.