interactiva.hostel.uvic.cat
Smart Cities: futur i present de les grans ciutats
Les grans ciutats, i les no tan grans, estan evolucionant de la mà amb la tecnologia i la comunicació. El concepte de Smart City està agafant cada cop més importància en la nostra societat i en aqu…