interactiva.hostel.uvic.cat
Community Managers: líders de la comunitat a Internet
Un Community Manager és el professional de l’empresa que té la responsabilitat de construir, gestionar i administrar la comunitat online al voltant d’una marca a Internet, creant i mantenint relaci…