interactiva.hostel.uvic.cat
Hi havia una vegada…
A un món o les marques necessiten construir-se una identitat i contar a l’audiència quins són els seus valors, les històries són vint-i-dues vegades més memorables que els fets sols.