insaatteknolojisi.net
Yağmur İniş Borusu Nedir?
Yağmur İniş Borusu: Çatı tarafından oluklara aktarılan yağmur, kar sularının zemin kata aktarılmasını sağlayan düşey borulardır. Oluklara monte edilir.
İnşaat teknolojisi