ingfridlandsnes.com
Gode råd til medarbeidersamtalen
Medarbeidersamtalen gir en enestående anledning til å fokusere på hvordan dere - altså hver enkelt medarbeider og du som leder - kan samarbeide for å nå bedriftens mål, og utforme en arbeidssituasjon som gir arbeidsglede, utvikling og trivsel for den enkelte.