infracom.se
Halvårsrapport 2017/18 InfraCom Group AB (publ)
VD, Bo Kjellberg presenterar halvårsrapport 2017/18.