infosvencionys.lt
Lietuvos turizmo informacijos centrų darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo seminare
Net 70 turizmo informacijos centrų specialistų iš visos Lietuvos, tame tarpe ir Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro l.e.p. direktorė Tatjana Kuznecova ir metodininkė turizmui Julija Se…