indonesiabertauhid.com
Ikhtiar Dulu Tawakkal Kemudian
SALAH SATU KEWAJIBAN TAUHID DAN IMAN YANG TERBESAR Syaikh as-Sa’di -rahimahullah- berkata, “Tawakal kepada Allah adalah salah satu kewajiban tauhid dan iman yang terbesar. Sesuai dengan kekuatan ta…