indochina-plaza.com
Vingroup mở rộng đầu tư nam Hà Nội với Vinhomes Imperia - Chung cu Indochin Plaza
Chiến lược mở rộng quy mô của Vingroup - Vinhomes trong lĩnh vực cao cấp đến các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước được củng cố vững chắc hơn khi ngày 04/03