inanphuonguyen.com
In Hộp Cứng - Công ty TNHH In Ấn & Quảng Cáo Phượng Uyên
In hộp cứng có nhiều kiểu nhưng qui chung nó chỉ có 2 loại: loại hộp âm dương và loại hộp cứng dạng nắp lật (còn gọi là hộp quyển sách).