imenglass.ir
درب اتوماتیک تلسکوپی
درب اتوماتیک تلسکوپی درب اتوماتیک تلسکوپی درب اتوماتیک تلسکوپی یکی از انواع درب اتوماتیک پرکاربرد برای مکان های شلوغ می باشد. امروزه در معماری از انواع تجهیزات ساختمانی برای راحتی بیشتر استفاده می شود. به طور کلی نصب درب های اتوماتیک به دلیل کاربرد آسان با استقبال گسترده ای روبرو شده