imenglass.ir
درب اتوماتیک کشویی
درب اتوماتیک کشویی درب اتوماتیک کشویی درب اتوماتیک کشویی یا اسلایدینگ یکی از انواع رایج درب اتوماتیک است. درب های اتوماتیک به صورت خودکار و با استفاده از سیستم حسگر درب و تشخیص خودکار افراد باز و بسته می شود. استفاده از تکنولوژی روز برای ساخت درب موجب عدم تولید