imanborji.ir
مبارزه با افکار منفی
افکار منفی افکار منفی موضوعی است که بسیاری از افراد با آن درگیر هستند، جالب است که اغلب افراد به‌جای اینکه ا افکار خود به نفع خود استفاده کنند، دقیقه بدترین حالت را برای خودشان ایجاد می‌کنند. نیاز است که مبارزه با افکار منفی را بیاموزیم و بانی در زمان